Privacywet

Privacyverklaring van Schoonheidssalon Beauty 642

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Beauty 642 verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Schoonheidssalon Beauty 642, of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Beauty 642 verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

  • Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stephanie Bijvoet, Schoonheidssalon Beauty 642, P.E Kramerstraat 4 , 1531JC , Wormer ,

KVK nummer: 64076571 , te bereikbaar via beauty642wormer@hotmail.com of 075-3030598.

  • Persoonsgegevens die zij verwerkt

Schoonheidssalon Beauty 642 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens, eventueel postadres

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gezondheidsgegevens

– Voor- en na-fotos

  • Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Schoonheidssalon Beauty 642 verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan

– Het afhandelen van de betaling

– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

– Te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Het monitoren van de voortgang van de behandeling

– Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar)

  • Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Beauty 642 verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Schoonheidssalon Beauty 642.

Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@beauty642.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Schoonheidssalon Beauty 642 wijst je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  • Afmelding e-mail berichtgeving:

Schoonheidssalon Beauty 642 gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  • Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

  • Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Beauty 642 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

  • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Beauty 642  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Beauty 642  neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@beauty642.nl

Heb je liever een printbare versie?

Neem gerust contact met ons op zodat wij deze kunnen mailen.

Heb je een vraag? Stel hem hieronder!

Beauty 642

Faunastraat 60
1531 WH WORMER
T: (075) 303 05 98
E: info@beauty642.nl

Wij zijn aangesloten bij de Anbos:

anbos