Acne Specialisatie bij Beauty 642! Betekend (bijna) altijd vergoeding voor jouw!

Omdat wij gespecialiseerd acne specialisten in dienst hebben & wij onze kennis blijven bijspijkeren hebben wij een AGB code en kan de factuur worden ingeleverd bij meerdere zorgverzekeringen!

  • let op er moet wel sprake zijn van Acne.
  • de hoogte van de ( eventuele ) vergoeding kan zelf opgevraagd worden bij de zorgverzekering.